Novica

11.03.2019 10:00

Brošura Visokonapetostni daljnovodi

Sodobnega načina življenja si ne znamo več predstavljati brez električne energije, z razvojem in uvajanjem novih tehnologij v vsakdanje življenje pa se človekovo naravno in bivalno okolje stalno spreminjata. Glede na razvoj je pričakovati, da se bo poraba električne energije tudi v prihodnje večala, saj kljub vse večji varčnosti novih naprav in procesov električna energija zamenjuje druge energente, zaradi česar njena poraba narašča. Da bi lahko zagotavljali varno in kakovostno oskrbo ljudi z električno energijo, potrebujemo sodobno prenosno omrežje, ki bo lahko to zagotavljalo. To pa pomeni, da so in bodo potrebni novi daljnovodi, obenem pa je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen strah pred morebitnimi negativnimi vplivi električnih in magnetnih polj omrežne frekvence 50 Hz na zdravje. 
Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih električnih in magnetnih polj, ki jih povzročajo sistemi za prenos električne energije, kot so daljnovodi in kablovodi napetostnih nivojev 110 kV, 220kV in 400 kV ali razdelilnih transformatorskih postaj. Vsebina brošure o vplivu nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature, kot so:

Brošura je na voljo tukaj .