Novica

27.11.2020 13:00

Električna vozila

Na spletno stran smo med Sevalne obremenitve naprav in sistemov dodali podstran Električna vozila. Delež električnih vozil se v zadnjih letih vztrajno veča, ob tem se postavlja vprašanje, koliko smo uporabniki električnih vozil izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem. Na podstrani Električna vozila so na voljo informacije o izpostavljenosti v električnih in hibridnih vozilih med vožnjo in tudi med polnjenjem. Pričakuje se, da bo polnjenje električnih vozil pomembno vplivalo na porabo električne energije doma. To pa bo vplivalo na obremenitve električne napeljave doma ter vseh električnih vodov in naprav, po katerih električna energija prispe do našega doma: transformatorskih postaj in vseh električnih vodov do naših domov in vodov.