Novica

04.02.2020 10:00

FDA: Pregled literature o visokofrekvenčnih sevanjih in rakotvornosti

Nedavno je Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) objavila zaključke izvedene ocene tveganj o rakotvornosti visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (VF EMS). Ocena tveganj je temeljila na pregledu recenziranih znanstvenih člankov, objavljenih v obdobju zadnjih 10 let (od 1. januarja 2008 do 8. maja 2018) in ki obravnavajo problematiko VF EMS in rakotvornosti na podlagi in vivo (živalskih) študij in epidemioloških raziskav. Namen ocene tveganj je bil oceniti vzročno povezavo med VF EMS in pojavnostjo tumorjev pri ljudeh.

Za to obdobje so identificirali skupno več kot 100 recenziranih znanstvenih člankov s področja in vivo raziskav. Na podlagi strogih kriterijev so jih v oceni tveganja upoštevali 37. Na podlagi analize je FDA ugotovila, da in vivo študije sicer pripevajo k celotnemu razumevanju morebitnih tveganj VF EMS za zdravje, vendar zaradi številnih omejitev študije ne dajejo nobenega jasnega odgovora o morebitnih vplivih VF EMS.

Iz analize epidemioloških študij (69 recenziranih znanstvenih člankov) so ugotovili, da tudi nove raziskave ne spreminjajo stališča FDA, da ni merljive vzročne povezave med izpostavljenostjo VF EMS in nastajanjem tumorjev. Rezultati raziskav pa kažejo, da je v prihodnje težišče raziskav s celotne populacije, kjer je tveganje nezaznavno, smiselno prenesti na manjšo skupino tistih posameznikov, ki imajo naravne predispozicije za nastajanje tumorjev in bi zato mogoče bili bolj dovzetni za morebitno tveganje zaradi izpostavljenosti VF EMS in nastajanjem tumorjev.

Dodatno ugotavljajo, da epidemiološke študije ne nakazujejo, da bi bila uporaba mobilnih telefonov lahko samostojni faktor, ki bi vplival na nastajanje tumorjev v glavi. Rezultati kažejo, da če povečana tveganja zaradi uporabe mobilnih telefonov obstajajo, so ta izjemno nizka v primerjavi z naravno pojavnostjo tumorje.