Novica

20.11.2019 10:00

EC: Razvoj 5G in vplivi na zdravje

V javno objavljenem pismu Evropska komisija podaja svoja stališča glede uvajanja tehnoogije 5G in vplivov za zdravje. Poudarjajo, da je varovanje zdravja prebivalstva prvotnega pomena in na prvem mestu. Vsa morebitna tveganja morajo biti pravilno ocenjena, pri čemer se Evropska komisija opira tudi na mnjenje Znanstvenega komiteja za zdravje, okolje in nova tveganja (SCHEER), ki v svojih poročilih ni podal nobenih znanstvenih utemeljitev za spreminjanje trenutnih proporočil o omejevanju izpostavljenosti prebivalstva iz leta 1999. Podobno je tudi bivši Znanstveni komite za nova in novo odkrita zdravstvena tveganja (SCENIHR) v zavzel stališče, da je obstoječe priporočilo ustrezno.

Pismo je na voljo tukaj .