Novica

14.11.2007 00:00

Poročilo študije osebne izpostavljenosti EMS 2007

Pod pokroviteljstvom Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji je v Sloveniji potekala pilotna raziskava o osebni izpostavljenosti. 30 prostovoljcev, ki so se prijavili na javno objavljen poziv, je eden do dva dni nosilo osebni dozimeter za merjenje EMS. Obenem so udeleženci raziskave izpolnili tudi vprašalni, ki bo služil v pomoč pri analizi izmerjenih rezultatov.

Zaključno poročilo z rezultati raziskave je na voljo tukaj.