Novica

02.06.2008 20:00

Zaključna prireditev raziskovalnih nalog ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU

Raziskovalna naloga za šolarje

V okviru projekta Zdrave šole smo Inštitut za varovanje zdravja, Forum EMS, Inštitut za neionizirna sevanja ter Uprava RS za varstvo pred sevanji razpisali raziskovalne naloge med osnovno in srednješolci na temo ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU.

Do razpisanega roka je prispelo 7 raziskovalnih nalog iz štirih osnovih in ene srednje šole. Večina raziskovalnih nalog, ki smo jih prejeli, je bila kvalitetno pripravljena, kar je ob sorazmernem nepoznavanju problematike elektromagnetnih sevanj in zahtevnosti tega področja spodbudno. Obe zlati priznanji pa sta prejeli nalogi učincev OŠ Idrija, nastali pa sta pod mentorstvom Danice Vončina. Za nalogo z naslovom Elektromagnetna sevanja v mojem okolju je bil nagrajen Peter Rupnik iz 9. razreda, za nalogo z naslovom Elektromagnetna sevanja mojega mobija pa osmošolci Katjuša Koler, Tomaž Hvala in Miha Vončina. Vsi sodelujoči so dobili priznanja, majice in zdravstveno-vzgojna gradiva za mlade o zdravem načinu življenja, zmagovalci pa so dobili za nagrado obisk adrenalinskega parka ob zaključku šolskega leta. Nekaj utrinkov s predstavitve najboljših dveh raziskovalnih nalog si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Raziskava o vplivu EMS na zdravje ljudi

Na prireditvi so bili predstavljeni tudi rezultati raziskave o izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnim sevanjem. Raziskavo o osebni izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem je na 30 prostovoljcih izvedel Inštitut za neionizirna sevanja. Prostovoljci so ob sebi 34 ur nosili dozimeter Antenessa EME SPY 120 in pisali dnevnik o poteku meritev in njihovem gibanju.
Glavni zaključki raziskave so:

  • Iz rezultatov meritev osebne izpostavljenosti lahko v splošnem zaključimo, da je celotna izpostavljenost prebivalstva EMS v vseh primerih nizka. Najvišje povprečne vrednosti najdemo v službi (0,2 % dovoljene mejne vrednosti), medtem ko najvišje trenutne sevalne obremenitve najdemo v mestu/doma (22 % dovoljene mejne vrednosti).
  • Glavni delež k najvišji trenutni obremenitvi na vseh področjih izpostavljenosti prispevajo mobilni telefoni, in sicer kar 61 %, medtem ko bazne postaje mobilne telefonije prispevajo le 16 %. Med sevalnimi obremenitvami zaradi mobilnega telefona največ prispeva v sistemu GSM, in sicer 47 %, v sistemu DCS 15 %, medtem ko v sistemu UMTS le 3%.
  • Ostali viri EMS, ki smo jih tudi izmerili z osebnim dozimetrom (RA, TV, DECT, TETRA in Wi-Fi), pa predstavljajo 23 % celotne sevalne obremenitve. Izstopa brezžični hišni telefon DECT (14 %), ki so jih prostovoljci uporabljali neposredno ob telesu. V posameznih primerih so visokim trenutnim vrednostim EMS izpostavljeni tudi uporabniki brezžičnih lokalnih računalniških omrežij Wi-Fi (7 %). Ostali viri sevanja (TETRA, RA in TV oddajniki) pa so od uporabnikov precej oddaljeni in tako precej manj obremenjujejo prebivalstvo (2%).
  • V splošnem je na podeželju izpostavljenost manjša kot v mestih, vendar pa je izpostavljenost mobilnim telefonom GSM precej večja kot drugje, Bazne postaje so namreč bolj redko umeščene v ta prostor kot v mestih in tako je potrebna za prenos podatkov večja oddajna moč telefona.
  • Poleg mobilnih telefonov k celotni sevalni obremenitvi pomembno prispevajo tudi brezžični Wi-Fi sistemi. To je bilo še posebej razvidno iz izpostavljenosti v domovih prostovoljcev.
  • Izpostavljenost drugim virom EMS, kot so radijski in televizijski oddajniki ter Tetra pa je na spodnji meji občutljivosti merilnega sistema.

Ogledate si lahko tudi celotno Zaključno poročilo o raziskavi.

Poskus kuhanja jajc z mobilnim telefonom

Po internetu večkrat krožijo zgodbe o kuhanju jajc z mobilnim telefonom. Nekateri trdijo, da je s pomočjo elektromagnetnih sevanj, ki jih oddajata dva mobilna telefona, mogoče skuhati jajce. Da je ta zgodba potegavščina, smo na prireditvi pokazali tudi v praktičnem poizkusu. Prvo jajce smo tako kakor navaja zgodba izpostavili EMS dveh mobilnih telefonov. Drugo in tretje jajce pa smo izpostavili EMS bazne postaje, ki je oddajala z močjo 12 W. Električna poljska jakost na mestu, kjer se je nahajalo drugo jajce (približno 1 m pred anteno), je bila približno 50 V/m, kar je več od predpisanih mejnih vrednosti (12,9 V/m za I. območje ter 41,1 V/m za II. območje). Tretje jajce smo postavili približno 50 cm pred anteno bazne postaje, kjer je bila električna poljska jakost približno 100 V/m.
Po 40 minutni izpostavljenosti jajc EMS so jih prostovoljci razbili. Potek in rezultati poskusa so vidni iz spodnjih slik.

Kakor je ravidno iz slik, se nobeno od jajc ni skuhalo.