Tečaj bioelektromagnetike

Tečaji so namenjen naprednim uporabnikom, saj je nivo znanja zahteven.

Tečaj bioelektromagnetike je predstavljen obliki predavanja in preglednic, ki povzemajo bistvene vsebine za razumevanje posameznih področij.

Na koncu tečaja se priporoča, da opravite tudi preskus znanja v obliki izbire pravilnega odgovora na zastavljeno vprašanje.

 

Uvod v elektromagnetiko

Tečaj Uvod v elektromagnetiko je namenjen spoznavanju osnovnih interakcij med biološkimi tkivi ter zunanjimi polji.

Pretočite tečaj v pdf obliki.

Mehanizmi interakcij

Tečaj EMS in zdravje predstavlja kakšni so vpliv EMS na zdravje človeka.

Pretočite tečaj v pdf obliki.

Preskusi svoje znanje

Preskusi znanja za posamezno področje so dostopni na

1. Uvod v bioelektromagnetiko

2. EMS in zdravje