Predavanja o EMS

Ugledni mednarodno priznani strokovnjaki v svojih predavanjih podajo celovit pregled problematike EMS - od fizikalnih osnov, biologije, elektrotehnike, medicine, ekopsihologije in komunikologije. Vzemite si čas in poglejte.

Osnove elektromagnetizma

prof.dr. Janez Stepišnik

Skoraj dve tisočletji sta bili potrebni, da je človek podrobno spoznal elektromagnetizem ter njegovo delovanje na atome in molekule. Razumevanje le teh zahteva podrobno poznavanje osnovnih zakonov fizike.

Viri EMS in dozimetrija

doc.dr. Peter Gajšek

Izpostavljenost EMS ni nov pojav. Vendar pa se z razvojem znanosti in tehnologij nenehno povečuje. Predavanje odkriva, kateri so najbolj problematični viri EMS, ki jih dnevno uporabljamo in kakšne sevalne obremenitve povzročajo.

Človek in elektrika

prof.dr. Damijan Miklavčič

Žal odgovor na vprašanje, ali je elektromagnetno sevanje nevarno za naše zdravje ni preprost in tudi ne more biti enoznačen. Zavedati se moramo namreč, da ima vsako sevanje svoje fizikalne značilnosti, ki določajo, na kakšen način bo vplivalo oz. bo v stiku s snovjo.

EMS in zdravje

doc.dr.  Metoda Dodič Fikfak

Odgovori na vprašanja, ali je določena snov zdravju škodljiva, so posebej pri iskanju šibkih vplivov povzročitelja na zdravje človeka, težavni. Potrebno je narediti več različnih študij na različnih populacijah in z različnimi metodologijami in šele potem presojati, ali so bili dokazi dovolj močni za sklepanje o tem,  kako nevarna je kaka snov.

EMS in rak

prof.dr. Gregor Serša

Ali lahko EMS povzročajo raka je eno glavnih vprašanj na katerega skuša stroka najti odgovor že nekaj desetletij. Predavanje skuša podati ključne ugotovitve znanstvenih raziskav.

EMS in možgani

prof.dr. Zvezdan Pirtošek

Kakšen je vpliv EMS mobilnih telefonov na človekove možgane? Vprašanje je tem bolj pomembno, ker so možgani zelo občutljiv organ, pri telefoniranju – ko je mobilni telefon prislonjen ob uho – pa teoretično še posebej izpostavljen.

Načelo previdnosti

dr. Fedor Černe

V svetu so vedno številnejša in glasnejša prizadevanja za upoštevanje načela previdnosti, kar zadeva tveganje za zdravje zaradi izpostavljenosti EMS in ob morebitni znanstveni negotovosti.

Zaznavanje tveganja

prof. dr. Marko Polič

Zakaj imajo ljudje odpor do nekaterih nevarnosti in so brezbrižni do drugih, zakaj nasprotja med priporočili strokovnjakov in vedenjem laikov? Kako to, da je uporaba mobilnih telefonov tako razširjena, ko  so v zvezi z njimi podobne nejasnosti kot za antene?  Predavanje poda preproste odgovore.

Komunicirati tveganja

Mitja Blagajac

Pravi recept za iskanje rešitev je razumevanje vzroka nastanka problema, takoj za tem pa sposobnost vodenja vseh vpletenih pri prevzemanju odgovornosti za vse, kar niso naredili, da bi se nastanku problema izognili.