Preizkusi svoje znanje

e-Testi so sestavljeni iz ključnih in za razumevanje bistvenih vprašanj, na katera je ponujen nabor možnih odgovorov, uporabnik pa mora izbrati pravilnega. Na koncu reševanja testa se pojavijo rezultati testa, vključno s preglednico nepravilnih odgovorov ter navedbo in razlago pravilnih odgovorov.

Razdeljeni so v več skupin in sicer:

- Kviz je namenjen preverjanju osnovnega poznavanja EMS in sistema mobilne telefonije

- Glavni test je namenjen preverjanju znanja s celotnega področja problematike EMS

- Uvod v elektromagnetiko in EMS in zdravje sta bolj zahtevna preskusa znanja namenjena poznavalcem problematike

- Test 1, test 2, test 3 in test 4 pa so namenjeni preskusu znanja vseh tistih, ki so predhodno opravili tečaje iz mobilne telefonije.