Novice

Prikaz rezultatov iskanja 11 - 15 od 172

Osnutek novih smernic ICNIRP za visoke frekvnece

02.10.2018

Na spletni strani Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji ICNIRP je na voljo osnutek novih smernic za izpostavljenost ljudi visokofrekvnečnim elektromagnetnim sevanjem. V smernicah predlagane izvedene mejne...> več...


Elektrofest

14.09.2018

V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Laboratorijem za biokibernetiko smo na letošnjem Elektrofestu organizirali delavnico na temo Elektromagna sevanja in zdravje.Na delavnici so dijaki spoznali nekaj osnovnih dejstev o...> več...


Projekt CRP

02.09.2018

Električna energija, s tem pa tudi naprave in objekti elektroenergetskega sistema, so postali nepogrešljiv sestavni del sodobne družbe. Vse obstoječe elektroenergetske naprave in sistemi so tudi vir nizkofrekvenčnih električnih...> več...


Posodobljena E-karta EMS

21.06.2018

Vsebina E-krate EMS, ki prikazuje obremenjenost okolja z visokofrekvenčnimi EMS, je bila v celoti posodobljena. Pri izračunu obremenjenosti okolja je bilo upoštevanih skupno več kot 29.000 virov visokofrekvenčnih EMS v...> več...


Elektromagnetna sevanja 5G

10.05.2018

Omrežja 5. generacije mobilne telefonije (5G) so v fazi implementacije. Nova generacija skupaj z razvojem in širitvijo tehnologij v povsem nove frekvenčne pasove (t.i. milimeterski valovi) s seboj prinaša določena vprašanja glede...> več...


Prikaz rezultatov iskanja 11 - 15 od 172