Novice

Prikaz rezultatov iskanja 21 - 25 od 155

Poročilo SSM o elektromagnetnih sevanjih

13.08.2014

Švedski urad za varstvo pred sevanji je v letošnjem letu izdal že deveto poročilo o zadnjih raziskavah na področju elektromagnetnih sevanj. V poročilu so priznani mednarodni strokovnjaki analizirali literaturo, objavljeno po...> več...


Kako deluje mobilno omrežje

13.08.2014

Na spletnem portalu Youtube je dostopen video o delovanju omrežja mobilne telefonije in povezovanju mobilnega telefona med klicem. Video je pripravilo svetovno združenje mobilnih operaterjev GSMA. Video si lahko...> več...


Sevalne obremenitve precej pod mejnimi vrednostmi

07.08.2014

V prilogi Znanost časopisa Delo je bil 7. 8. 2014 objavljen povzetek ugotovitev  študije o sevalnih obremenitvah v okolici novih baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji. Rezultati kažejo, da so tipične vrednosti...> več...


Strokovni seminar Daljnovodi in zdravje

30.07.2014

Inštiut za neionizirna sevanja skupaj s soorganizatorji organizira Strokovni seminar o nizkofrekvečnih poljih DALJNOVODI IN ZDAVJE. Strokovni seminar bo potekal 25. septembra 2014 na Fakulteti za elektritehniko. Več o...> več...


Tudi v bližini baznih postaj sevanje nizko

17.07.2014

Časopis Dnevnik je objavil članek o sevalnih obremenitvah v bližini baznih postaj sistema LTE. Članek temelji na študiji , ki jo je pripravil Inštitut za neionizirna sevanja. Študija o sevalnih obremenitvah bivalnega in...> več...


Prikaz rezultatov iskanja 21 - 25 od 155
myhentai.org