Novice

Prikaz rezultatov iskanja 26 - 30 od 157

Strokovni seminar Daljnovodi in zdravje

30.07.2014

Inštiut za neionizirna sevanja skupaj s soorganizatorji organizira Strokovni seminar o nizkofrekvečnih poljih DALJNOVODI IN ZDAVJE. Strokovni seminar bo potekal 25. septembra 2014 na Fakulteti za elektritehniko. Več o...> več...


Tudi v bližini baznih postaj sevanje nizko

17.07.2014

Časopis Dnevnik je objavil članek o sevalnih obremenitvah v bližini baznih postaj sistema LTE. Članek temelji na študiji , ki jo je pripravil Inštitut za neionizirna sevanja. Študija o sevalnih obremenitvah bivalnega in...> več...


Sevanje ob uporabi mobilnika je na podeželju večje kot v mestu

10.07.2014

Na spletnem portalu RTV Slovenija je bil v rubriki Znanost in tehnologija 10. 7. 2014 objavljen daljši prispevek o EMS. Prispevek obravnava tako rezultate raziskave o EMS baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji kot tudi...> več...


Vabilo za sodelovanje v raziskavi GERONIMO

16.06.2014

V letu 2014 se je znotraj 7. okvirnega programa EU začel izvajati petletni projekt o vplivu EMS na zdravje z nazivom GERONIMO. V njem sodeluje 13 držav, iz Slovenije kot partner sodeluje Inštitut za neionizirna sevanja. V okviru...> več...


Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji

10.06.2014

Inštitut za neionizirna sevanja je izdal obsežno poročilo o sevalnih obremenitvah v okolici novih baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji. V Ljubljani, kjer je omrežje LTE najbolj razširjeno, so bila na skupaj 99 merilnih...> več...


Prikaz rezultatov iskanja 26 - 30 od 157
myhentai.org