Novice

Prikaz rezultatov iskanja 26 - 30 od 155

Sevanje ob uporabi mobilnika je na podeželju večje kot v mestu

10.07.2014

Na spletnem portalu RTV Slovenija je bil v rubriki Znanost in tehnologija 10. 7. 2014 objavljen daljši prispevek o EMS. Prispevek obravnava tako rezultate raziskave o EMS baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji kot tudi...> več...


Vabilo za sodelovanje v raziskavi GERONIMO

16.06.2014

V letu 2014 se je znotraj 7. okvirnega programa EU začel izvajati petletni projekt o vplivu EMS na zdravje z nazivom GERONIMO. V njem sodeluje 13 držav, iz Slovenije kot partner sodeluje Inštitut za neionizirna sevanja. V okviru...> več...


Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji

10.06.2014

Inštitut za neionizirna sevanja je izdal obsežno poročilo o sevalnih obremenitvah v okolici novih baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji. V Ljubljani, kjer je omrežje LTE najbolj razširjeno, so bila na skupaj 99 merilnih...> več...


Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE

09.04.2014

V reviji Elektrotehniški vestnik je izšel članek strokovnjakov Inštituta za neionizirna sevanja z naslovom Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE. Članek obravnava doprinos novega sistema mobilne telefonije LTE k...> več...


Pred uporabo solarija preverite nalepko

14.03.2014

V dnevniku Slovenske novice je bil 14. 3. 2014 objavljen prispevek o zahtevah, ki jih moraj ozpolnjevati solariji v Sloveniji ter o napotkih uporabnikom solarija, kako čimbolj zmanjšati tveganja zaradi izpostavljenosti UV sevanju...> več...


Prikaz rezultatov iskanja 26 - 30 od 155
myhentai.org