Novice

Prikaz rezultatov iskanja 31 - 35 od 159

Vabilo za sodelovanje v raziskavi GERONIMO

16.06.2014

V letu 2014 se je znotraj 7. okvirnega programa EU začel izvajati petletni projekt o vplivu EMS na zdravje z nazivom GERONIMO. V njem sodeluje 13 držav, iz Slovenije kot partner sodeluje Inštitut za neionizirna sevanja. V okviru...> več...


Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji

10.06.2014

Inštitut za neionizirna sevanja je izdal obsežno poročilo o sevalnih obremenitvah v okolici novih baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji. V Ljubljani, kjer je omrežje LTE najbolj razširjeno, so bila na skupaj 99 merilnih...> več...


Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE

09.04.2014

V reviji Elektrotehniški vestnik je izšel članek strokovnjakov Inštituta za neionizirna sevanja z naslovom Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE. Članek obravnava doprinos novega sistema mobilne telefonije LTE k...> več...


Pred uporabo solarija preverite nalepko

14.03.2014

V dnevniku Slovenske novice je bil 14. 3. 2014 objavljen prispevek o zahtevah, ki jih moraj ozpolnjevati solariji v Sloveniji ter o napotkih uporabnikom solarija, kako čimbolj zmanjšati tveganja zaradi izpostavljenosti UV sevanju...> več...


Močnejši ko je signal, manj seva mobilni telefon

13.03.2014

V časopisu Dnevnik je bil 13. 3. 2014 objavljen prispevek direktora Inšitituta za neionizirna sevanja doc. dr. Petra Gajška o mobilni telefoniji in tveganjih. Predstavljeni so bili rezultati zadnjih študij ter trenutno...> več...


Prikaz rezultatov iskanja 31 - 35 od 159