Novice

Prikaz rezultatov iskanja 31 - 35 od 157

Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE

09.04.2014

V reviji Elektrotehniški vestnik je izšel članek strokovnjakov Inštituta za neionizirna sevanja z naslovom Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE. Članek obravnava doprinos novega sistema mobilne telefonije LTE k...> več...


Pred uporabo solarija preverite nalepko

14.03.2014

V dnevniku Slovenske novice je bil 14. 3. 2014 objavljen prispevek o zahtevah, ki jih moraj ozpolnjevati solariji v Sloveniji ter o napotkih uporabnikom solarija, kako čimbolj zmanjšati tveganja zaradi izpostavljenosti UV sevanju...> več...


Močnejši ko je signal, manj seva mobilni telefon

13.03.2014

V časopisu Dnevnik je bil 13. 3. 2014 objavljen prispevek direktora Inšitituta za neionizirna sevanja doc. dr. Petra Gajška o mobilni telefoniji in tveganjih. Predstavljeni so bili rezultati zadnjih študij ter trenutno...> več...


Stališče Uprave RS za varstvo pred sevanji

31.01.2014

Na spletni stani Uprave RS za varstvo pred sevanji (http://www.uvps.gov.si/) je na voljo stališče o izpostavljenosti EMS zaradi baznih postaj mobilne telefonije. Stališče se nanaša na večkrat izražene dvome o neprimernosti Uredbe...> več...


Projekt GERONIMO

17.01.2014

V Barceloni, Španija poteka ustanovno srečanje projekta Geronimo (Splošne raziskave elektromagnetih sevanj s pomočjo novih metod), ki predlaga zapolnitev vrzeli v znanju glede vplivov EMS in zmanjševanje izpostavljenosti ljudi...> več...


Prikaz rezultatov iskanja 31 - 35 od 157
myhentai.org