Novice

Zaključna prireditev raziskovalnih nalog ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU

05.06.2009

Naravnim elektromagnetnim sevanjem (EMS) se v zadnjem času vse bolj pridružujejo umetno povzročena sevanja, zato smo sevanjem izpostavljeni bolj kot v preteklosti, in to v vseh okoljih. »Glavni, kar 52-odstotni delež k...> več...


Znanstveni članek o pasivnih prevodnih vsadkih v NF električnem in magnetnem polju

05.05.2009

Valič B, Gajšek P, Miklavčič D. Current density in a model of a human body with a conductive implant exposed to ELF electric and magnetic fields. Bioelectromagnetics 30: 591-599, 2009. [PDF] © 2009 Wiley-Liss, Inc. DOI...> več...


EMF Workshop 2009

19.02.2009

About EMF Workshop The protection of workers' health against the negative direct and indirect impact of electromagnetic fields is covered by European Directive 2004/40/EC, the EMF Directive. At the moment, the final...> več...


Z elektromagnetnim sevanjem najbolj obremenjujejo mobilni telefoni

13.12.2008

Na portalu Revija Evropa so objavili prispevek o osebni izpostavljenosti EMS v letu 2008 v Sloveniji. Prispevek si lahko preberete na strani Revije Evropa. > več...


Poročilo študije osebne izpostavljenosti EMS 2008

13.11.2008

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji in Forum EMS sta tudi v letu 2008 sofinancirala študijo o osebni izpostavljenosti EMS. Študijo je izvedel Inštitut za neionizirna sevanja. V študijo je bilo...> več...