Izračun vplivnega območja v okolici virov EMS

Vir sevanja
Tip vira (glede na frekvenco)
Geometrija / tehnične lastnosti
Vrsta vira