O monografiji Solariji in zdravje

Raziskave kažejo, da je uporaba solarijev enako nevarna kot kajenje. Zato je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) zvišala stopnjo nevarnosti z “verjetno kancerogeno” na “kancerogeno za ljudi” in tako solarije postavila ob bok cigaretam, azbestu in ionizirnim sevanjem. Informativna monografija »Solariji in zdravje« želi osvetliti problematiko uporabe solarijev za umetno sončenje v luči teh ugotovitev. V njej so predstavljeni odgovori na najpogostejša vprašanja glede uporabe solarijev v kozmetične namene. Njena vsebina se opira na stališča ključnih mednarodnih organizacij in uglednih znanstvenih ustanov s področja preučevanja vplivov ultravijoličnega sevanja na zdravje ljudi.

Monografija »Solariji in zdravje« je na voljo tukaj.

 

Monografijo sta izdala:

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS)

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) je kot neodvisna in nevladna organizacija registriran za raziskave in razvoj na interdisciplinarnem področju problematike neionizirnih elektromagnetnih sevanj. Je akreditiran in pooblaščen za izvajanje meritev in strokovnih nalog s področja varstva pred elektromagnetnimi sevanji. Ker je INIS mednarodno priznana institucija na področju varstva okolja in varovanja zdravja pred neionizirnimi elektromagnetnimi sevanji, je s strokovnim kadrom, bogatimi mednarodnimi povezavami in sodobno laboratorijsko opremo vrhunsko usposobljen za posredovanje odgovorov na pereča vprašanja glede problematike neionizirnih elektromagnetnih sevanj v bivalnem in delovnem okolju.Domov

Uprava RS za varstvo pred sevanji

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirnih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirnih sevanj, sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi naravnim virom ionizirnih sevanj, izvajanja monitoringa radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode, omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirnih sevanj, presojanja ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.

Monografija »Solariji in zdravje« je na voljo tukaj.