Svetovanje

Svetovanje zajema široko paleto storitev, namenjenih tako posameznikom, kot tudi podjetjem in lokalnim skupnostim

Svetovanje posameznikom je namenjeno predvsem ozavaščanju o sevalnih obremenitvah ter nudenju čimvečjega nabora informacij, čemur so namenjene različne vsebine na spletni strani:

Svetovanje podjetjem je namenjeno tako skrbi za za varnost in zdravje pri delu kot tudi zmanjšanju sevanj tako za zaposlene kot za prebivalstvo v bližini virov sevanja. Primer načrtovanja rekonstrukcije transformatorske postaje z namenom zmanjšanja sevalnih obremenitev prebivalstva si lahko ogledate v videu.