International seminar 5G & Health

The Institute of Nonionizing Radiation (INIS) under the patronage of the Ministry of Health and Ministry of Public Administration of the Republic of Slovenia is organizing an International Seminar 5G and Health.

More...

Mednarodni seminar 5G in zdrave

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije organizira Mednarodni seminar 5G in zdravje.

Več...