Viri EMS in dozimetrija

doc. dr. Peter Gajšek

Izpostavljenost EMS ni nov pojav. Vendar pa se z razvojem znanosti in tehnologij nenehno povečuje. Predavanje odkriva, kateri so najbolj problematični viri EMS, ki jih dnevno uporabljamo in kakšne sevalne obremenitve povzročajo.