Človek in elektrika

prof.dr. Damijan Miklavčič

Žal odgovor na vprašanje, ali je elektromagnetno sevanje nevarno za naše zdravje ni preprost in tudi ne more biti enoznačen. Zavedati se moramo namreč, da ima vsako sevanje svoje fizikalne značilnosti, ki določajo, na kakšen način bo vplivalo oz. bo v stiku s snovjo.