EMS in zdravje

doc. dr. Metoda Dodič Fikfak

Odgovori na vprašanja, ali je določena snov zdravju škodljiva, so posebej pri iskanju šibkih vplivov povzročitelja na zdravje človeka, težavni. Potrebno je narediti več različnih študij na različnih populacijah in z različnimi metodologijami in šele potem presojati, ali so bili dokazi dovolj močni za sklepanje o tem, kako nevarna je kaka snov. ...