EMS in javnost

prof. dr. Marko Polič

Zakaj imajo ljudje odpor do nekaterih nevarnosti in so brezbrižni do drugih, zakaj nasprotja med priporočili strokovnjakov in vedenjem laikov? Kako to, da je uporaba mobilnih telefonov tako razširjena, ko so v zvezi z njimi podobne nejasnosti kot za antene? Predavanje poda preproste odgovore.