50 najbolj zvestih poslovnih partnerjev, ki koristijo naše usluge

Agencija RS za raziskovalno dejavnost
Abrasiv Muta
Akers Ravne
API
Carrera Optyl
Cinkarna Celje
Comet Zreče
Dravske elektrarne Maribor
Elektro Ljubljana
Elektro Maribor
Elektro Primorska
Ericsson Slovenija
E-net okolje
ETI Izlake
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Fenoli
Impol
Inpro 22
Iskra zaščite
IVD Maribor
Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.
Korona d.d.
Kova
Lek d.d.
Lik kočevje

Lipa Ajdovščina
Lokainvest
Martex d.o.o
MCL Ltd, Velika Brtitanija
Ministrstvo za okolje in prostor RS
Ministrstvo za zdravje RS
Ministrstvo za gospodarstvo RS
Ministrstvo za obrambo RS
Mobitel d.d
Nokia Siemens Networks
Otium d.o.o.
Petrol d.d.
Ramuta
RFI Limited, Velika Britanija
RTV Slovenije
Sieko
Simobil d.d.
Skupnost občin Slovenije
Snaga
Steklarna Hrastnik
Telekom Slovenije
Treibacher
Tuš Mobil
Uprava za varstvo pred sevanji RS
US Airforce Research Laboratory, Brooks Airforce Base, Texas, ZDA