absorpcija
definicija:pretvarjanje sevanja v toploto

Disipacija sevanja v mediju, ko se sevanje pretvarja v drugo obliko energije, ponavadi toplote.