adenom
definicija:begnigni tumor na žlezah

Benigni tumor žleznih tkiv.