Vplivi IR sevanj na telo in zdravje

IR sevanja se absorbirajo v zgornjih plasteh človeškega telesa, zato sta izpostavljena organa koža in oči.

Zaradi različne valovne dolžine se IR sevanja v človeškem telesu različno absorbirajo. V kožo najgloblje prodrejo IRA sevanja, ki dosežejo tudi podkožje, medtem ko se IRB ter IRC sevanja absorbirajo v vrhnji plasti odmrlih celic. V očesu najgloblje, do mrežnice prodrejo IRA sevanja, IRB sevanja se absorbirajo v leči, IRC sevanja pa se absorbirajo v površinskih plasteh roženice.

Biološki učinki IR sevanj se delijo na akutne in kronične. Akutni učinki se pojavijo, ko izpostavljenost preseže neko vrednost, medtem ko kronični učinki nastanejo zaradi dalj časa trajajoče izpostavljenosti.

 

Vplivi na kožo

IRC sevanja povzročajo segrevanje tkiva, ki ob visokih vrednostih lahko povzroči nastanek opeklin. IR paneli tudi v najneugodnejšem primeru izpostavljenosti ne morejo povzročiti tako močnega IR sevanja, da bi povzročili opekline.

 

Poleg opeklin so z IR sevanjem povezane tudi nekatere kronične spremembe kože, predvsem rdečica (Erythema ab igne). Ker IRC sevanja, kakršna sevajo IR paneli, prodirajo samo v najvišje plasti odmrlih celic kože, je tudi tveganje za kronične učinke zanemarljivo.

 

Vplivi na oko

Poleg vidne svetlobe se tudi IRA sevanje izostri na očesni leči in pada na mrežnico. Ob preveliki dovedeni energiji lahko povzroči prekomerno segrevanje mrežnice in s tem njeno poškodbo. IR paneli ne sevajo IRA sevanja, zato tveganje za toplotne poškodbe mrežnice ni prisotno.

 

IRB sevanje se absorbira pretežno v prekatni vodici in šarenici, kjer lahko povzroči prekomerno segrevanje šarenice in okoliškega tkiva. Kot posledica dolgotrajnih izpostavljenosti IRB sevanjem se poveča tveganje za nastanek sive mrene. IRB sevanje IR panelov je zanemarljivo, zato tveganje za nastanek sive mrene ni prisotno.

 

IRC sevanje se absorbira v roženici, zato je glavna nevarnost opeklina roženice. IR paneli sevajo pretežno v IRC področju, zato tveganje za opekline roženice obstaja. Meritve vrednosti IR sevanja v bližini IR panelov treh različnih moči in velikosti kažejo, da so mejne vrednosti teoretično za najneugodnejše primere lahko presežene, dejansko ob normalni uporabi IR panelov pa ne. IRC sevanje IR panelov bi lahko povzročilo termične poškodbe  mrežnice, a bi morali najmanj 15 minut neprestano zreti v panel na oddaljenosti manj kot pol metra, da bi se to lahko zgodilo.